Waadhoeke.info

Een nieuwe gemeente: Waadhoeke, die op 1-1-2018 is ontstaan uit het grondgebied van het Bildt, Franekeradeel, en een klein deel van Littenseradiel (dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum) en Menameradiel. Dat is de Waadhoeke.

De gemeentewebsite van de Waadhoeke zal op www.waadhoeke.nl komen te staan. Maar wat er verder nog te vinden is in deze nieuwe gemeente zoals bedrijvigheid, adressen van verenigingen, stichtingen en bedrijven, als ook een bedrijvenwegwijzer, daarvoor kunt u hier terecht!
Meer over Waadhoeke, zoals de verkiezingen of de informatie op Wikipedia

05-11-2019